780 NE Gatch ST, Woodburn, OR 97071 - MLS#22295209 - Sydney Keister -